به گزارش افکارنیوز،

مردم زیادی از تمام نقاط تهران برای خرید و گردش به این بازار رجوع می کنند. این تصاویر حوالی ساعت ۸ تا ۹ شب ثبت شده و نگاهی دارد به آنچه که در کنارما رخ میدهد و شاید همیشه از کنار آنها به سادگی عبور می کنیم.

تجریش ساعت ۹ شب

تجریش ساعت ۹ شب

تجریش ساعت ۹ شب

تجریش ساعت ۹ شب

تجریش ساعت ۹ شب