به گزارش افکارنیوز،

سردار ابراهیم کریمی جانشین نظام وظیفه عمومی ناجا در مراسم رونمایی از سامانه سرباز ماهر اظهار داشت: از نظر سازمان وظیفه عمومی ناجا سامانه سرباز ماهر فرصت خوبی را فراهم کرده تا از این طریق بتوانیم داشته‌های مهارتی سربازان را بسنجیم و با برنامه‌ریزی مناسب‌تر از مهارت آنها استفاده کنیم. 

جانشین نظام وظیفه عمومی ناجا، تصریح کرد: با شرایطی که سامانه سرباز ماهر فراهم می‌کند همه افراد می‌توانند در زمینه‌ای که مهیا شده، مهارت لازم را کسب کنند و در دوره‌های بعدی با افزایش مهارت خود در خدمت سربازی بتوانند به نحو موثر از آموخته‌های خود استفاده کنند. 

سردار کریمی گفت: با آموزش‌هایی که ارائه می‌شود شرایطی فراهم می‌شود که هم مهارت فرد افزایش یابد و هم ما در مراحل بعدی بتوانیم شرایطی فراهم کنیم که زمینه‌های اشتغال شخص با توجه به مهارت‌ کسب شده فراهم شود و فرد بتواند بعد از سربازی با یک مهارت وارد بازار کار شود. 

جانشین نظام وظیفه عمومی ناجا خاطرنشان کرد: خوشبختانه کار بزرگی انجام شده است؛کاری که می‌تواند در برنامه‌ریزی،‌ بکارگیری و ساماندهی سربازان شرایط مناسبی را بوجود آورد.