به گزارش افکارنیوز،

نخستین آگهی مزایده اموال بابک زنجانی در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شد.