به گزارش افکارنیوز،

سردار تقی مهری در چهارمین همایش ملی ایمنی ترافیک، اظهار داشت: با توجه به نیاز جوامع امروزی در حوزه حمل و نقل، با توجه به گستردگی جغرافیایی کشور در دهه‌های گذشته در حوزه کاهش سوانح ترافیکی موفقیت‌های چشمگیری داشتیم.

وی افزود: متاسفانه از سال ۸۵ تا به امروز یازده هزار و ۳۳۶ نفر تعداد کشته‌های ما در سوانح رانندگی است. در سال ۸۵ به ازای هر ده هزار وسیله ۱۹/۵ نفر جانباخته داشتیم.