به گزارش افکار نیوز به نقل از خبر آنلاین ،چند روز قبل مجریان پروژه solve for X به میزبانی مدیرعامل گوگل یعنی اریک اشمیت، جلسهای برگزار کردند و در آن موضوعات متفاوتی بیان شد. حالا گوگل با راهاندازی www.wesolveforx.com/ محتوای بعضی از مذاکرات را به صورت آنلاین در این سایت منتشر کرده است.