به گزارش افکارنیوز،

پیروز حناچی سرپرست شهرداری تهران، اسماعیل بدریان را به عنوان سرپرست شهرداری منطقه یک جایگزین تاجیک اسماعیلی بازنشسته کرد.