شهرداری تبریز در ۲۷ نقطه از کلانشهر تبریز طرح پاییزی را اجرا کرده است و خیابان‌های تبریز با برگ‌های پاییزی پوشیده شده است. مسیرهای مورد نظر برای بهره مندی و لذت پاییزی مردم رفت و روب نخواهد شد.

 

 

 

 

 

کد خبر: 812404