به گزارش افکار نیوز به نقل از مهر، محمدسعید جبلعاملی با بیان اینکه دانشگاه علم و صنعت در تولید علم رتبه دوم کشوری را در گروه فنی مهندسی دارد، اظهار داشت: در برخی دانشکدهها از جمله مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی مواد و متالورژی و مهندسی صنایع دارای رتبه یک کشوری هستیم.

وی پرتاب ماهواره " نوید " دانشگاه علم و صنعت را اقدام بزرگ این دانشگاه دانست و افزود: دانشگاه علم و صنعت در فناوری پیشرفت چشمگیری داشته و نمونه آن طراحی و ساخت همین ماهواره نوید است که تنها چند کشور محدود توانایی ساخت و پرتاب ماهواره در دنیا را دارند.

جبل عاملی خاطرنشان کرد: این دانشگاه در تولید علم رتبه دوم کشوری را در حوزه فنی مهندسی دارد.