محمود حاجزمان: انجمن سلطنتی لندن گزارشی را منتشر کرده که بر اساس آن، جنگهای آینده احتمالا از طریق دستکاری ذهن انجام خواهد شد. این گزارش هشدار میدهد که کاربردهای نظامی بالقوه پیشرفتهای دانش عصبشناسی و علوم ذهنی نیازمند نظارت دقیقتری است.
به گزارش نیوساینتیست، رود فلاور، استاد کالج کوئین مری دانشگاه لندن و سرپرست هیئت نویسنده این گزارش می‌گوید: «فناوری تصویربرداری جدید امکان می‌دهد تا اهداف جدیدی در مغز شناسایی شوند. در حالی‌که برخی از آنها برای پزشکی حیاتی هستند، برخی دیگر ممکن است برای ناتوان‌سازی افراد استفاده شوند.»
این گزارش توضیح می‌دهد که چنین فناوری چگونه به سازمان‌هایی مانند آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی آمریکا(دارپا) امکان می‌دهد تا راه‌هایی را برای بهبود هوشیاری و توانایی‌های ذهنی سربازان امتحان کنند. به گفته این گزارش، این فناوری همچنین ممکن است به سربازان اجازه دهد تا از طریق رابط‌های ذهن - ماشین، سلاح‌های خود را از راه دور به کار بیاندازند.
تحقیقات دیگر در این زمینه می‌تواند برای طراحی گازها و اسلحه‌های الکترونیکی به کار برده شود که به طور موقت نیروهای دشمن را ناتوان می‌سازد. این کار بالقوه می‌تواند به دلیل مداخله در فرایندهای فکری حقوق بشر را زیر پا بگذارد و خطر بروز کشتارهای یکسره و بدون تمایز قائل شدن را به وجود آورد. این هیئت در گزارش خود به ماجرای گروگان‌گیری سال ۲۰۰۲ / ۱۳۸۱ تئاتر مسکو اشاره می‌کند که در آن، نیروهای امنیتی روسیه ماجرا را با پخش گاز فنتالین –نوعی گازهای بیهوشی - در محل وقوع جرم خاتمه دادند. در آن حادثه علاوه بر کشته شدن تمام گروگان‌گیرها، ۱۲۵ گروگان نیز جان خود را از دست دادند.
متاسفانه، کنواسیون سلاحهای شیمیایی در خصوص قانونی بودن ایجاد چنین ناتواناییهایی مبهم است؛ ابهاماتی که به گفته نویسندگان این گزارش باید سریعا رفع شوند.