به گزارش افکارنیوز،

وال ها معمولا به دلفین ها اجازه میدهند که از آن ها سواری بگیرند ، این بازی برای هر دو طرف صرفا جنبه تفریح دارد.