روزنامه شرق نوشت:

پرونده زنی که با همدستی یک مرد نقشه قتل شوهرش را کشیده و اجرا کرده بود به دادگاه کیفری ‌استان تهران فرستاده شد.

اوایل سال‌جاری مردی به ماموران پلیس پاکدشت مراجعه کرد و گفت جسد برادرش را در خودرو او پیدا کرده ‌است. این مرد گفت: نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده و چه بلایی سر برادرم آمده است. شب که رفتم به او سر بزنم دیدم جسدش در داخل ماشین نزدیکی خانه‌اش رها شده ‌است. وقتی ماموران به محل مورد نظر رفتند و جسد را از داخل خودرو بیرون کشیدند، متوجه شدند گردن مقتول به طور کامل بریده شده است.

جنازه مقتول به دستور بازپرس جنایی به پزشکی قانونی انتقال یافت و برادر او تحت بازجویی قرار گرفت. او گفت: سعید با زنش و بچه‌اش زندگی می‌کرد. آنها چندسالی بود که با هم ازدواج کرده‌بودند البته من زیاد از زندگی آنها خبر ندارم اما تا جایی که می‌دانم اختلافات کوچکی با هم داشتند اما این اختلافات در حدی نبود که به قتل منتهی شود. وقتی ماموران تحقیقات خود را ادامه ‌دادند متوجه شدند قاتل سوار بر خودرو از پشت به مقتول حمله کرده و او را به قتل رسانده‌است.

بازپرس پرونده با این فرضیه که قاتل احتمالا خودش هم زخمی شده دستور بررسی پرونده‌ مراجعه‌کنندگان به درمانگاه‌های اطراف را صادر کرد. نتیجه این تحقیقات نشان داد شب حادثه زن و مردی برای پانسمان دست مرد به یک درمانگاه مراجعه کرده بودند. آنها به پرستاران گفته بودند به دلیل مساله ناموسی با فردی درگیر شده‌اند. ماموران در ادامه موفق شدند متهم اصلی پرونده را که حسین نام‌ دارد، شناسایی کنند. آنها متوجه شدند زنی که با حسین همدستی کرده و روز حادثه او را به درمانگاه رسانده، شادی همسر مقتول است.

حسین در بازجویی‌ها گفت: من و شادی مدتی بود که با هم رابطه داشتیم. شادی از شوهرش راضی نبود و می‌گفت او را دوست ندارد چون شوهرش خیلی اذیتش می‌کند. ما می‌خواستیم با هم ازدواج کنیم به همین دلیل هم وقتی شادی پیشنهاد کرد شوهرش را بکشم قبول کردم. آن شب من و شادی سوار ماشین شدیم و من از پشت به سعید حمله کردم و زدمش، بعد از ماشین پیاده شدم و سیمی را کندم و از پشت دور گردن او انداختم و کشیدم، وقتی سعید فوت شد از ماشین خارج شدیم.

بعد از این گفته‌ها بود که شادی هم بازداشت شد. او گفت: من و شوهرم رابطه خوبی نداشتیم. او من را اذیت می‌کرد دوستش نداشتم. اما نمی‌توانستم به دلیل خانواده‌ام از او جدا شوم. به همین علت هم با حسین رابطه برقرار کردم. برای رسیدن به حسین راهی به‌جز کشتن شوهرم نداشتم و به همین علت نقشه قتل را کشیدیم.

با تکمیل تحقیقات وقتی دو متهم برای بیان آخرین دفاع نزد بازپرس رفتند شادی مدعی شد رابطه‌ای با قاتل نداشته و اعترافاتش دروغ بوده‌است. او گفت: من تحت فشار اقرار کردم و هرچه من و حسین گفته‌ایم درست نیست.

با صدور کیفرخواست برای دو متهم، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و به این ترتیب حسین به اتهام قتل و شادی به اتهام معاونت در قتل و هر دو به اتهام رابطه نامشروع بهزودی محاکمه میشوند.