به گزارش افکارنیوز،

براساس گزارشات کارگروه احیای دریاچه ارومیه، تراز سطح آب دریاچه در روز 1397/08/27 به 1270.31 سانتی متر از سطح دریا رسید. این تراز نسبت به روز مشابه در سال گذشته 0.07 متر افزایش و نسبت به میانگین دراز مدت 4.32 متر کاهش یافته است.

بر اساس همین گزارش وسعت دریاچه ارومیه در روز 27 آبان ماه سال جاری 1771.35کیلومتر مربع بوده است که این شاخص نسبت به روز مشابه در سال گذشته 1681.33 کیلومتر مربع کاهش و نسبت به میانگین دراز مدت 2743.53 کیلومتر مربع کاهش یافته است.

لازم به ذکر است که حجم آب موجود در دریاچه ارومیه در روز 27 آبان ماه سال جاری 1.12 میلیارد متر مکعب بوده است که این شاخص نسبت به روز مشابه در سال گذشته 0.99 میلیارد مترمکعب افزایش داشته و نسبت به میانگین دراز مدت 14.98 میلیارد مترمکعب کاهش یافته است.

بنابراین تراز سطح آب دریاچه ارومیه در تاریخ 27 آبان ماه سال 97 حدود 1270 .31متر و وسعت دریاچه 1771کیلومتر مربع و همچنین اختلاف تراز با رزو مشابع در سال 93 ،0.08متر کاهش را نشان می دهد.

گفتنی است که سال 93 سال آغاز عملیات اجرایی طرح ملی نجات دریاچه ارومیه بود .