افکارنیوز،پیش از ظهر امروز در پی تهدید به خودکشی مردی حدودا ۴۸ ساله که کارمند شرکت مخابرات بوده در ساختمان مرکزی صندوق تامین اجتماعی، ماموران نیروی انتظامی، اورژانس، مشاوران مرکز آسیبهای اجتماعی بهزیستی و ماموران آتش نشانی تهران به این محل اعزام شدند و پس از متقاعد کردن این کارمند وی را پایین آوردند.
به گفته برخی شاهدان وی از صبح امروز در پی بی نتیجه ماندن اقداماتش برای بازنشستگی پیش از موعد از ساعت ۱۰ الی ۱۲ قبل از ظهر روی پنجره طبقه هشتم صندوق تامین اجتماعی ایستاد و اعلام کرد که قصد خودکشی دارد.
وی ساعاتی پس از این اقدام توسط ماموران آتش نشانی به پایین منتقل و برای رسیدگی به موضوع به ماموران نیروی انتظامی تحویل داده شد.
حال این سوال مطرح می شود که دلیل خودکشی این مرد عدم موافقت شرکت مخابرات یا صندوق تامین اجتماعی با بازنشستگی پیش از موعد بوده است؟!