به گزارش واحد مرکزی خبر، در بخشی از این فیلم مستند ۷۰ دقیقهای همسر وی داستانی را تعریف میکند که زمانی سوار بر تاکسی است عدهای بدون اینکه وی را بشناسند داخل تاکسی مدعی میشوند که قرائتی سه زن دارد.

همسر حجت‌الاسلام قرائتی در ادامه خاطره‌اش می‌گوید از راننده تاکسی تقاضا کردم تا مرا تا درب منزل ببرد و گفتم کرایه بیشتری می‌دهم تا به مقصد اصلی‌ام برسم.

وی هنگام رسیدن به درب منزل ناگهان به راننده تاکسی می‌گوید اینجا منزل آقای قرائتی است و من همسر ایشان هستم و او تنها یک همسر دارد که این سخن با واکنش و شرمندگی راننده تاکسی مواجه می‌شود.