به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر محمد اسدی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان قزوین اظهارداشت:
یک میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته کشوربرای خدمات بیمه تکمیلی۶۷ هزار ریال کسر می شود و چنانچه فردی نخواهد از این بیمه استفاده کند دو ماه فرصت دارد تا انصراف خود را اعلام کند.
وی به امتیازات بیمه تکمیلی اشاره و تصریح کرد: بیمه آتش سوزی، فوت و حوادثاز جمله امتیازات بیشتر این بیمه نسبت به بیمه سال قبل است.
رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان و مستمری بگیران استان قزوین یادآورشد: برای تحت پوشش قرار گرفتن بیمه تکمیلی نیازی به اقدام بازنشستگان نیست و با این قرارداد خود به خود مبلغی از حقوق آنان کسر می شود.
وی با بیان اینکه هم اکنون ۴۴ هزار نفر مستمری بگیر و بازنشسته عضو این کانون در استان قزوین هستند بیان کرد: بازنشستگان هنگام مراجعه به بیمارستانهای دولتی طرف قرارداد نیازی به پرداخت هزینه ندارند اما در صورت مراجعه به بیمارستان های خصوصی هزینه پرداختی توسط بیمه دی تامین می شود.
اسدی با بیان اینکه اجباری برای بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمری بگیران نیست اظهارداشت: بازنشسته تامین اجتماعی باید به یکی از کانونها مراجعه و درخواستش را ارائه دهد.
وی تغییر مدیریتها و عدم اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان را موجب نارضایتی مستمری بگیران دانست و اظهارداشت: عدم احتساب میزان عیدی بازنشستگان مطابق با معیار کارگران را از دیگر مشکلات بازنشستگان است.
رئیس کانون بازنشستگان استان قزوین از مسئولان خواست با پرداخت به موقع عیدی قبل از پایان سال رضایت خاطر بازنشستگان را فراهم کنند.
وی اظهارداشت: در شرایط اقتصادی فعلی انتظار می رود بازنشستگان نیز بتوانند از هدایا و پاداشهای پرداختی در طول سال و در مناسبتهای مختلف مانند کارکنان شاغل بهره مند شوند که این موضوع از درخواست های بیشتر بازنشستگان استان قزوین است.
اسدی اظهارداشت: حقوق ۸۰ درصد مستمری بگیران کمتر ۴۳۰ هزار تومان است.
رئیس کانون بازنشستگان استان قزوین با اشاره به بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی گفت: در صورت پرداخت بدهی دولت بخش زیادی از مشکلات بازنشستکان مرتفع خواهد شد.
این مسئول با بیان اینکه یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سراسر کشور عضو کانون بازنشستگان هستند تصریح کرد: ۴۴ هزار نفر مستمری بگیر و بازنشسته عضو این کانون در استان قزوین هستند.
وی گفت: با هماهنگی انجام شده و تعیین دو هتل اختصاصی برای بازنشستگان زمینه اعزام بازنشستگان به سفرهای زیارتی به مشهد مقدس فراهم شده است.

فعالیت ۱۳۰ کانون در کشور
اسدی بیان کرد: ۱۳۰ کانون بازنشستگان در کشور فعالیت می کنند که در استان قزوین تاکنون پنج کانون در قزوین، بوئین زهرا، تاکستان، البرز، آبیک فعال شده است.
وی از راه اندازی بازار روز و مجتمع خدماتی، رفاهی و فرهنگی تجاری با مشارکت شهرداری قزوین نیز خبر داد و گفت: با تامین زمین از سوی شهرداری و سرمایه گذاری کانون بازنشستگان زمینه فعالیت اقتصادی در این بخش فراهم خواهد شد.
وی در پایان از شورای شهر و شهردار قزوین به دلیل نگاه ویژه به کانون بازنشستگان تشکر کرد.