به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس یک ماهی خاویار با بیش از ۳۰۰ کیلو وزن در سواحل سلمانشهر مازندران امروز به صید ماهیگیران افتاد.

این ماهی که از نوع فیل ماهی است وزنی بیش از ۳۰۰ کیلو دارد و بیش از ۴۰ کیلو خاویار از بهترین انواع آن استحصال شده است.

این ماهی در سواحل سلمانشهر و توسط شرکت صیادی پره امید سلمانشهر صید شد و برای فرآوری تحویل مقامات شیلات شد.