به گزارش افکارنیوز،

تصاویر مربوط به طبیعت خرم آباد پس از بارش های اخیر می باشد.