به گزارش افکارنیوز،

پوریانی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در این نشست ضمن تبریک به مناسبت هفته بسیج اظهار کرد: در شرایطی که روز به روز به دشمنی‌های نظام سلطه بیشتر می‌شود، کانون بسیج حقوقدانان فرصت مغتنمی برای تبیین و تشریح مسایل و موضوعات حقوقی در بعد داخلی و بین المللی است.

وی با اشاره به اختصاص شعبه ویژه برای رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه کشور‌های خارجی تصریح کرد: بسیاری از آرایی که در دادگاه علیه آمریکا صادر می‌شود، بسیار متقن و از استدلال‌های حقوقی و منطقی برخوردار است.

پوریانی با تاکید بر لزوم اطلاع دقیق از مقررات و قانون آیین دادرسی مدنی گفت: اطلاع از قوانین از بروز بسیاری از اشتباهات حقوقی جلوگیری می‌کند و برخورداری از دانش کافی لازم و ضروری است.

رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در این نشست با بیان مباحثی از موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی به تبیین دعاوی طاری و اصلی و تمیز دعاوی طاری با دعوای واهی مطرح می‌شود، پرداخت و به سوالات برخی از حقوقدانان پاسخ داد.