به گزارش افکارنیوز،

سید علی اصغر هندی مسئول کمیته پیگیری کننده مطالبات وزارت نفت در خصوص آخرین وضعیت وصول مطالبات شرکت نفت و پرداخت بدهی بابک زنجانی اظهار کرد: هنوز مقدار قابل توجهی از اموال بابک زنجانی که در اختیار شرکت نفت است، به فروش نرسیده است.

وی در پاسخ به این سوال که هفته گذشته بخشی از اموال بابک زنجانی به مناقصه گذاشته شده بود، وضعیت فروش این اموال در چه مرحله‌ای است؟، گفت: بخشی از اموال مصادره شده بابک زنجانی در اختیار دادستانی است و  تمام اموال زنجانی به شرکت نفت تحویل داده نشده است.

مسئول کمیته پیگیری کننده مطالبات وزارت نفت ادامه داد: مناقصه‌ای که هفته گذشته در روزنامه‌ها منتشر شده از سوی دادستانی بود و نه شرکت نفت.

هندی در رابطه با شناسایی اموال زنجانی در خارج از کشور گفت: اموال جدیدی از بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی نشده و در مورد اموالی هم که در ترکیه از وی شناسایی شده است، با مقامات ترکیه‌ای برای بازپس گیری آن‌ها با مشکل مواجه شدیم.

گفتنی است؛ هفته گذشته بخشی از اموال بابک زنجانی به مناقصه گذاشته شد که در بین آن‌ها از موتورسیکلت 800 میلیون تومانی تا خودروی یک میلیارد و نیمی وجود داشت.