به گزارش افکارنیوز به نقل از خبرگزاری ایونا ، محمد تقی رهبر عضو کمیسیون قضائی و حقوقی و ریییس فراکسیون روحانیون مجلس در گفت و گو با خبرنگار ایونا ضمن بیان این مطلب که هجوم و برنامه ریزی شبکه های ماهواره ای فارسی زبان غربی همچون فارسی وان بر سست کردن بنیان خانواده و ترویج فساد تاثیر دارد گفت : برنامه های ماهواره ای از قبیل فارسی وان ناموس و شرف خانواده ها را از بین می برند و در جهت تشویق جوانان به عشق بازی ، شراب خواری ، شیطان پرستی و... فعالیت می کنند .

رییس فراکسیون روحانیون مجلس ضمن اشاره به گزارش دریافتی اخیر از سوی نیروی انتظامی مبنی بر اینکه بیش از ۵۰ درصد دختران ما رفیق پسر دارند تاکید کرد: این گونه رفتارهای آسیب زده باید در درون خانواده ها ریشه یابی شود، باید توجه کرد که در درون چه خانواده هایی این فرزندان رشد می یابند و در این زمینه کار کرد.

وی اضافه کرد، خانواده باید به فکر حفظ بنیان خویش و درک صحیحی از مصلحت خود و آیندگانش باشد و در جهت تحکیم بنیان خویش تلاش بیشتری انجام دهد. در حقیقت باید کنترل کننده اعضا خویش باشد.

این عضو فراکسیون قضائی و حقوقی ضمن تاکید بر این نکته که پدر و مادر باید کنترل کننده رفتار فرزندان در خانواده باشند افزود: کدام خانواده ای است که غیرت خانوادگی اش اجازه دهد افراد خانواده برنامه های ماهواره ای همچون فارسی وان را ببیند.

رهبر با اشاره به اینکه فارسی وان یک برنامه سازماندهی شده صهیونیستی غربی است که با پول صهیونیست ها و برنامه ریزی دشمنان ما در قالب تهاجم و استعاله فرهنگی فعالیت می کند گفت: چه چیز بدتر از این است که شبکه ای با قصد کشاندن زنان و مردان به گناه و ترویج رفیق یابی در خانواده ها فعالیت کند و خانواده ها بی توجه باشند.

رییس فراکسیون روحانیون مجلس در پایان تصریح کرد: این وظیفه حاکمیت است که در صورت توان چنین شبکه هایی را فیلتر یابی و شطرنجی کند.