به گزارش افکارنیوز،

 مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه با اشاره به اینکه ارزیابی‌ها در مسیر واقعی‌سازی قرار دارد، بیان داشت: برای تهیه گزارش الکترونیکی‌سازی ارزیابی عملکرد کارکنان حدود سه سال زمان صرف شده است و مراحل مختلفی دنبال و آزمایش شد تا ارزیابی کارکنان و مدیران واقعی‌سازی شود.

وی افزود: در گذشته فرم‌های ارزیابی بصورت دستی بود و خیلی از مولفه‌ها در این فرم‌ها بدون تغییر تکرار می‌شد و کارمندان هر سال نمرات یکسانی را از سوی مدیران دریافت می‌کردند.

وحید میرحسینی اظهار داشت: برای نیل به این هدف ابتدا ارزیابی‌ها را معطوف به کارسنجی کردیم چون عمده کار همکاران ما انجام شرح وظایف و عملکرد می‌باشد. بنابراین شرح وظایف همکاران را چه در صف و چه در ستاد از کل کشور جمع‌بندی و ارزیابی نموده و پایه ارزیابی را بر اساس انجام وظایف گذاشتیم.

مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه عنوان کرد: از روش سنتی و دستی به سیستم ارزیابی الکترونیکی منتقل شد و در این طرح موفق شدیم ۳۵ هزار نفر از کارمندان را از این طریق ارزیابی کنیم. بر همین اساس اطلاعات ارزیابی کارکنان بصورت یک بسته جهت تحلیل در اختیار ما می‌باشد.

وحید میرحسینی گفت: ارزیابی الکترونیکی سال ۹۷ آغاز شده است و سامانه در کل کشور در حال آماده‌سازی است.

وی افزود: گزارش ارزیابی الکترونیکی سال ۹۶ به همراه آمار و اطلاعات آن برای کلیه مسئولان و روسای دادگستری‌ها ارسال شده است.

مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه با اشاره به اینکه مزایای ارزیابی الکترونیکی در دو بخش شکلی و محتوایی خلاصه می شود، بیان داشت: به لحاظ شکلی سرعت بخشیدن به انجام فرایند ارزیابی الکترونیکی، اعتبار سنجی متمرکز مستندات ارزیابی، زمانبندی مناسب، حفظ محرمانگی اطلاعات ارزیابی کارمندان و کاهش امکان چانه‌زنی کارمندان به جهت جلوگیری از کسب امتیازات غیر واقعی، ارزیابی وظیفه‌محور، افزایش تمایل و دقت مدیران در ارزیابی کارکنان در فضایی بدون فشار و اعمال‌نظر کارمندان، ارزیابی کارمندان در یک نظام با عوامل و سطح امتیازات نسبتاً عادلانه مزایای استفاده از این سامانه است.

وی افزود: از نظر محتوایی در راستای هماهنگی نظام ارزیابی با نظام بازرسی تمرکز بر کارسنجی صورت گرفته است، تحلیل اطلاعات و آمار بدست آمده متنوع است و ما را به سمت شناسایی نقاط ضعف و قوت ارزیابی‌ هدایت می‌کند. این موارد حداقل‌های مزیت‌های نظام ارزیابی الکترونیکی‌سازی می‌باشد که در رویکردهای جدید معاونت منابع انسانی انجام شد و امیدواریم هر چه بیشتر ارتقاء پیدا کند.

مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه گفت: نتایج ارزیابی‌ها در رابطه با موضوع آموزش‌ها نشان می‌دهد وضیعت آموزش‌ در استان‌ها نسبتاً خوب می‌باشد و کارکنان توانسته‌اند دوره‌های آموزشی را بصورت نسبی طی کنند. اما کارکنان در ستاد کمتر از فرصت آموزشی برخوردار بودند. در رابطه با تشویق کارکنان در سال ۹۶ از طریق معاونت منابع انسانی دستورالعملی به سراسر کشور ابلاغ شده است که مدیران حداکثر ۲۵% کارمندان را می‌توانند تشویق کنند.

اجرای این دستورالعمل در تنظیم روابط عادلانه و ایجاد انگیزه میان کارکنان موثر است و بنابراین تشویق‌های بیش از سقف مذکور در سامانه اعمال نمی شود. آماری که سال گذشته بر اساس ارزیابی الکترونیکی از وضعیت تشویق کارکنان داریم نشان می دهد که کارکنان ستاد تشویق بیشتری نسبت به کارکنان صف و واحدهای قضایی دادگاه ها و دادسراها دریافت کرده‌اند.

وی افزود: در مورد اشتغال کارکنان در پست سازمانی سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ حدود ۱۲ درصد رشد داشته‌ایم.