افکار نیوز - مقارن ساعت ۱۲:۳۱ امروز جمعه ۲۱ بهمن زمین لرزه ای نسبتا ضعیف شهر تهران لرزاند.