زمين لرزه اي به بزرگي ۴.۷ در مقياس امواج دروني زمين در ساعت ۱۲ و ۲۹ دقيقه روز جمعه ۲۱ بهمن ماه، مناطقي از شرق استان تهران را لرزاند.

دکتر مهدی زارع، معاون پژوهشی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله اظهار کرد: کانون این زلزله در ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی دماوند و ۴۲ کیلومتری شمال گرمسار و ۸۰ کیلومتری شرق ورامین گزارش شده است.

عمق این زلزله، حدود ۱۰ کیلومتر برآورد شده است.

وی درباره گسل مسبب این زلزله گفت: گسل مسبب این زلزله احتمالا یکی از گسل‌های جنوب شرق تهران است و اظهار نظر دقیق در خصوص گسل مسبب زلزله مستلزم بررسی‌های بیشتر است ولی حدس اولیه، گسل ایوانکی است.

پايگاه هاي لرزه نگاري مركز لرزه نگاري كشوري موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، بزرگي اين زلزله را ۴.۷ در مقياس امواج دروني زمين و مختصات كانون زلزله را ۳۵.۵۷ درجه عرض شمالي و ۵۲.۴۲ درجه طول شرقي گزارش كردهاند. ساعت وقوع اين زمين لرزه حدود ساعت ۱۲ و ۲۹ دقيقه اعلام شده و هنوز خبري از خسارات احتمالي اين زلزله گزارش نشده است.