به گزارش افکارنیوز،
بر اساس آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آبایران، ارتفاع کل ریزشهای جوی از اول مهر تا 5 آذر سال آبی 98-97 (65 روز ابتدایی سال آبی جاری) بالغ بر 74.9 میلیمتر است.

این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (32.4 میلیمتر) 131.2 درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (23.6 میلیمتر) 217.4 درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین حجم بارش‌های کشور از اول مهر تا 5 آذر به 123 میلیارد و 437 میلیون مترمکعب رسیده است.

از مجموع 74.9 میلیمتر بارش ثبت شده در 65 روز نخست سال آبی جاری، 25.6 میلیمتر در 5 روز ابتدایی آذرماه به ثبت رسیده و این مقدار بارش، ماه آذر را در روزهای نخست به یکی از پربارش‌ترین ماه‌های سال 97 تبدیل کرده است.