به گزارش افکارنیوز،

عباسی افزود: در آموزه‌های دینی ما نه تنها از ابتدای تولد کودک بلکه قبل از تولد برای کودکان حقوق قانونی در نظر گرفته شده است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز قوانین زیادی در خصوص حقوق کودکان وجود دارد که زمینه اجرای قوانین نیز فراهم شده است.

عباسی گفت: حقوق کودکان در تمام جوامع دارای جایگاه ویژه‌ای است و اگر حقوق بنیادین کودکان را حفظ کنیم می‌توانیم آینده روشنی برای آن‌ها متصور شویم. کودکان حق دارند کار نکنند و در خیابان نباشند و حق تحصیل دارند و باید در جمع خانواده باشند و این حقوقی است که باید برای کودکان در نظر گرفت.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران جز اولین کشور‌هایی است که جز کنوانسیون حقوق کودکان در سازمان ملل شد و پروتکل فساد و فحشا و تعهد نامه جلوگیری از کارکردن کودکان را نیز امضا کرد.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری گفت: در شورای هماهنگی کنوانسیون حقوق کودکان وزارت دادگستری ۱۶ نهاد در رابطه با حقوق کودکان عضو هستند البته وزارت دادگستری کار اجرایی انجام نمی‌دهد بلکه وظیفه جمع کردن نهاد‌ها را کنار هم دارد.

عباسی ادامه داد: تسری در سند ملی حقوق کودکان در دستور کار تمام نهاد‌ها است و تمام نهاد‌ها باید تا افق ۱۴۰۴ وظایف خود را در خصوص حفظ حقوق کودکان اجرا کنند.