به گزارش افکارنیوز،

علی باقرزاده در دیدار با استاندار قزوین اظهار کرد: خوشبختانه با اقدامات انجام شده میزان بیسوادی در کشور از ۵۰ درصد در سال‌های ابتدای انقلاب، به حدود ۵ درصد کاهش یافته است.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور با بیان اینکه با اجرای برنامه‌های پیش بینی شده میزان باسوادی در کشور را به ۹۸ درصد خواهیم رساند، تصریح کرد: باید با فرهنگ سازی بتوانیم بی سوادی در کشور را ریشه کن کنیم.

وی افزود: در کنار بسیج امکانات برای ریشه کن کردن بیسوادی در کشور برای تعلیم و تحصیل فرزندان اتباع بیگانه هم جدی هستیم و توانسته ایم علیرغم همه مشکلات در این عرصه نیز موفق عمل کنیم.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور گفت: بر اساس آخرین آمار‌ها هم اکنون ۴۰۰ هزار تبعه خارجی بی سواد در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال در کشور سکونت دارند که باید برای آموزش آن‌ها اقدام کرد.

باقرزاده بیان کرد: در خصوص کودکان بازمانده از تحصیل هم اقدامات زیادی کرده ایم که در این میان نیازمند همکاری خانواده‌ها برای برخورداری از تحصیلات رایگان برای همه مردم هستیم.