سید علی ابوالحبیب در گفتوگو با فارس،اظهار داشت: افرادی که دارای طبیعت گرم و خشک هستند، خلط صفرا در خونشان زیاد است.

به گفته وی صفراوی ها تخیل رؤیاهای زرد رنگ دارند و خواب‌های ترسناک می‌بینند همچنین در عالم رؤیا التهاب، گرمای حمام یا تابش خورشید را احساس می‌کنند.

این محقق طب اسلامی افزود: صفراوی‌ها خواب کم و پر بازده دارند همچنین آنها خواب‌های خشن، جنگ و دعوا می بینند و این افراد روحیه مردانه دارند.

ابوالحبیب بیان داشت: نبض افراد صفراوی تند می زند و احساس گزگز شدن در بدنشان دارند همچنین صفراوی‌ها احساس گُرگرفتگی در سر یا احساس حرارت زیاد در بدن دارند.

وی ادامه داد: صفراوی ها معمولاً فشار خون بالا می‌گیرند و ممکن است، دچار وزوز گوش شوند و این افراد دیر به دیر سرما می خورند همچنین صفراوی ها با محیط‌های گرم ناسازگارند.

این محقق طب اسلامی اضافه کرد: معمولاً صفراویها با مصرف غذاهایی با طبیعت گرم و شیرین دچار مشکلاتی میشوند و این افراد در حمام احساس دلتنگی و بیحالی پیدا میکنند.