آیا صلوات پیش و پس دعا خوب است؟ آیا اصلا فایده ای هم دارد؟

معنی صلوات بر پیامبر صلی‌الله علیه واله وسلم این است: «خدایا رحمتت را بر پیامبر و آل او نازل فرما». وقتی رحمت بر پیامبر صلی‌الله علیه واله وسلم نازل شود، به دیگران هم می‌رسد، چون او مجرای فیض است و اگر قرار است خیری به دیگران برسد، نخست باید به عنوان رحمت خاصه، بر آن حضرت نازل شود و سپس بر دیگران فرود آید.

امام علی علیه‌السلام می فرماید: دعاها یا حاجتهای خود را به صلوات بر رسول خدا محفوف(در برگرفته و پیچیده) کنید، زیرا صلوات بر آن حضرت دعایی مستجاب است و چنین نیست که خداوند یکی از دو حاجت را بر آورد و دیگری را رد کند. ۲

امام سجاد علیه‌السلام در صحیفه سجادیه، روش دعا و طلب حاجت را به ما می‌آموزد. در بسیاری فقرات ادعیه آن حضرت، صلوات بر پیامبر صلی‌الله علیه واله وسلم مشاهده می‌شود و هر چه از خدا می‌خواهد، پیش یا پس از آن صلوات است، چون خدا در پرتو صلوات، دعای همراه آن را هم مستجاب می‌کند.

پس، از این به بعد دعاهایتان را کادو شده برای خدا ارسال کنید. تازه این کادو، بیمه هم می باشد که حتما به مقصد خواهد رسید.
فرآوری و تنظیم برای تبیان: حسین عسگری