به گزارش افکارنیوز،

پنجشنبه گذشته یک طلبه جوان الوندی در حین امر به معروف و نهی از منکر در پارک ملت (پنج هکتاری) الوند مورد ضرب و شتم و به وسیله چاقو مورد جراحت قرار گرفت.

محمود محمود خانی در این زمینه اظهار کرد: روز گذشته مضروب که طلبه است، ولی به لباس روحانیت ملبس نبوده است از ضارب طرح شکایت کرد و پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: ضارب توسط ضابطین قضایی دستگیر شد و اتهام جرح و قدرت نمایی با چاقو در دادسرای شهرستان البرز به او تفهیم شد.

دادستان شهرستان البرز در پایان خاطرنشان کرد: ضارب طلبه الوندی با قرار تامین صادره بازداشت و به زندان معرفی شد.