به گزارش افکارنیوز،

سرانجام پس از ماجراهای مختلف پیروز حناچی شهردار تهران شد. تهرانی شهری با مسائل متفاوت و پیچیده؛ از مشکلات. به‌روز نبودن سیستم‌های حمل و نقل عمومی و ترافیک، آسیب‌های اجتماعی متعدد، بافت فرسوده، افزایش جمعیت تا چالش‌های زیست‌محیطی مثل آلودگی هوا، مشکلات فرهنگی و...

همچنین کنار همه این‌ها باید مسائل داخلی شهرداری پایتخت هم اضافه کرد، شهرداری تهران با مشکلات فراوانی در زمینه بودجه روبرو است و بدهی‌های فراوانی دارد.

همه این مسائل  در کنار هم باعث شده تا نظرات درباره اولویت‌بندی حل مسائل پایتخت ایران بسیار متفاوت باشند. در همین رابطه نظرسنجی قرار گرفت و شهروندان در این زمینه نظرات متفاوتی داشتند.

برخی معتقد بودند ترافیک و آلودگی هوا باید در اولیت کار شهردار جدید قرار بگیرند، برخی از حناچی خواستند تا فساد داخل شهرداری را حل کند و گروهی دیگر هم خواسته‌هایی متفاوت داشتند.