به گزارش فارس، فراکسیون زنان مجلس هماکنون مکانی برای جمع شدن زنان نماینده و بحث و بررسی آنها پیرامون موضوعات مختلف حوزه زنان و خانواده است اما برخی از نمایندگان زن مجلس معتقدند برای بررسی کارشناسانهتر مسائل و موضوعات حوزه زنان و خانواده تشکیل کمیسیون ضروری است.

الهیان: کمیسیون زن و خانواده نگاهی تخصصی برای شناسایی مشکلات زنان ایجاد می کند

زهره الهیان عضو فراکسیون زنان مجلس در‌خصوص تشکیل کمیسیون زنان و خانواده مجلس می‌گوید: طرح ایجاد کمیسیون زن و خانواده با هدف بررسی تخصصی لوایح و طرحهای حوزه زنان و خانواده به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد.

این نماینده مجلس معتقد است مدتهاست که طرح تشکیل کمیسیون زنان و خانواده در حال بررسی و کار کارشناسی است و جوانب مختلف و ضرورت‌های ایجاد آن سنجیده شده است. این طرح پس از بررسی‌های نهایی به هیات رئیسه مجلس ارائه شد که امیدوارم در مجلس فعلی و یا در مجلس آینده به تصویب برسد.

الهیان ضرورت قانونگذاری تخصصی در حوزه زنان و خانواده را سبب طرح این موضوع در مجلس دانست او معتقد است لایحه حمایت از خانواده به جز طرح در کمیسیون قضایی نیاز به بررسی کمیسیون تخصصی داشت تا با نگاه کاربردی و تخصصی مشکلات شناسایی و اصلاح شود.

صفایی: محدود‌کردن مسائل زنان و خانواده به یک کمیسیون منطقی نیست

اما طیبه صفایی رئیس فراکسیون زنان مجلس نظری متفاوت با همکار پارلمانی خود دارد او با تکذیب خبر تشکیل کمیسیون زنان و خانواده و ارائه چنین درخواستی به هیئت رئیسه مجلس می‌گوید: در‌خواستی از سوی فراکسیون زنان مجلس برای تشکیل کمیسیون زن و خانواده به هیئت رئیسه ارائه نشده است، ‌ زنان دارای مسائل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی، بیمه‌ای و فرهنگی هستند که باید در کمیسیون‌های مربوطه آنها را بررسی و حل کرد.

وی می‌افزاید: هیچ تصمیمی برای تأسیس کمیسیون زن و خانواده در مجلس شورای اسلامی وجود ندارد و در‌خواستی برای بررسی این موضوع به هیئت رئیسه ارائه نکرده‌ایم.

سکاندار فراکسیون زنان مجلس معتقد است محدود کردن زنان به یک کمیسیون خاص درست نیست و زنان مجلس باید بتوانند در تمام کمیسیون‌های تخصصی مجلس از جمله فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی حضور پیدا کنند.

صفایی اضافه می‌کند: اگر تنها یک کمیسیون به حوزه زنان و خانواده اختصاص دهیم تمام نمایندگان زن مجلس باید به اجبار فقط در این کمیسیون شرکت کنند، بنابراین ارزیابی مثبتی از این کمیسیون ندارم. مانند این است که تمام وزارتخانه‌‌ها از زیر بار فعالیت در رابطه با حوزه زن و خانواده شانه خالی کنند و آن را به مرکز امور زنان واگذار کنند.

حامیان تشکیل کمیسیون زن و خانواده کمی در ماهیت آن تعقل کنند

رئیس فراکسیون زنان مجلس ادامه می‌دهد: افزایش کمیسیون‌ها نیاز به طی کردن مراحل قانونی داشته که در زمان کوتاه تحقق نخواهد یافت پس بهتر است حامیان طرح تشکیل کمیسیون زنان و خانواده اندکی در ماهیت آن تعقل کرده و سپس وارد عمل شوند.

صفایی طرح تشکل کمیسیون زن و خانواده را رد کرده و اجازه ورود آن به فراکسیون زنان را نداده بود بنابراین الهیان بدون طرح موضوع در فراکسیون زنان مجلس با جمع آوری امضا از سایر نمایندگان زن طرح تشکیل کمیسیون زن و خانواده را به هئیت رئیسه مجلس ارائه می‌کند.

آلیا: محدود کردن مسائل زنان به یک کمیسیون اقدامی اشتباه است

فاطمه آلیا عضو دیگر فراکسیون زنان مجلس از ارائه طرح ایجاد کمیسیون زنان و خانواده به هیئت رئیسه مجلس ابراز بی اطلاعی کرده و می‌گوید: این طرح در مجلس پنجم مدت کوتاهی اجرا شد و در مجلس هفتم نیز رای نیاورد.

وی ادامه می‌دهد: در مجلس هشتم نیز این طرح عنوان شد؛ اما محدود کردن زنان به یک کمیسیون نمی تواند تمام مسایل را تحت پوشش قرار دهد و جامعیت نخواهد داشت، زنان مجلس باید بتوانند در تمام کمیسیون‌های تخصصی مجلس از جمله فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی حضور پیدا کنند چون بخش مهمی از مسائل زنان و خانواده مربوط به کمیسیون اجتماعی می‌شود، بخشی دیگر به کمیسیون فرهنگی بر می‌گردد، محدود کردن مسائل زنان تنها به یک کمیسیون از جامعیت کافی برخوردار نخواهد بود.

افتخاری: تشکیل کمیسیون زن و خانواده کاری نشدنی

لاله افتخاری عضو دیگر فراکسیون زنان مجلس نیز ایجاد طرح کمیسیون زنان و خانواده در مجلس را کاری نشدنی و محال عنوان کرد.

به گزارش فارس، طرح ایجاد کمیسیون زنان و خانواده در حالی از سوی یکی از زنان نماینده مجلس مطرح شده است که اکثر زنان عضو فراکسیون زنان با این موضوع مخالفت کرده و آن را موجب محدودیت حضور زنان نماینده در سایر کمیسیون‌ها می‌دانند