به گزارش افکارنیوز،

محمد حقانی در خصوص واگذاری پارک پردیسان به شهرداری تهران گفت: پارک پردیسان اهمیت زیادی دارد و سازمان محیط زیست قرار بود این پارک را به شهرداری واگذار کند ولی این امر رخ نداد.

وی با بیان اینکه تفاهم‌نامه‌ای در دوره شهرداری محمدعلی نجفی درباره واگذاری پارک پردیسان بسته شده است، گفت: به صورت غیرمستقیم مأمور اجرای تفاهم‌نامه شده بودم 6 ماه تمام با یک گروه 10 تا 15 نفره این موضوع را پیگیری می‌کردیم.

به گفته عضو سابق شورای شهر، طرح‌ها که از گذشته بود همه را بررسی می‌کردیم.

وی با بیان اینکه مطالعات مختلفی در این باره صورت گرفته و هزینه‌هایی انجام شده است گفت:‌در واقع موضوع این است که پارک پردیسان یک گوهر بی‌همتا در دل تهران است که این پارک باید برای مردم حفاظت شود.

به گفته حقانی،خسارت های به این پارک وارد شده و ساختمان‌هایی در آن ساخته شده است.

وی با بیان اینکه حدود 200 هکتار زمین در این پارک باقی مانده است،‌گفت:‌قبلاً‌ مقدار زمین باقیمانده 273 هکتار بوده است باید صبر کنیم ببینیم شهرداری فعلی چه تصمیی در خصوص پارک پردیسان می گیرد.