به گزارش افکارنیوز،

چهره پاییزی  اصفهان، نصف جهان را در زیر می بینید.