به گزارش افکارنیوز،

محمد علیخانی با اشاره به احتمال حذف محدوده زوج و فرد گفت: وضع هر محدودیتی در شهر تهران چه از لحاظ زمانی و چه از لحاظ مکانی یا افزایش محدودیت ها باید به شورای عالی ترافیک شهر تهران برسد، بنابراین چه ما موافق این موضوع باشیم، چه مخالف آن، باید تأیید شورای عالی ترافیک شهر تهران را داشته باشیم.

وی ادامه داد: نبود مدیریت یکپارچه شهری سبب تصمیم گیریهای بخشی و جزیره ای شده و به همین دلیل شورا در این موارد تنها می تواند در خصوص تعرفه ها اعمال نظر کند و دخالتی در تصمیم گیری ها ندارد.

علیخانی با بیان اینکه لغو یا وضع هر نوع محدودیت ترافیکی باید با کار کارشناسی و مطالعات دقیق انجام شود، گفت: اعلام زودهنگام تصمیمات ترافیکی قبل از طی شدن روند قانونی و کارشناسی درست نیست و در صورتی این طرح در سال آینده لغو می شود که به تأیید شورای ترافیک برسد، بنابراین در حال حاضراین حرف مبنای قانونی ندارد.