به گزارش افکارنیوز،

نتیجه ارزیابی عملکرد نیمه نخست سال ۱۳۹۷ معاونت فنی و عمرانی که توسط سامانه نظارت همگانی ۱۸۸۸ انجام شده است، نشان می‌دهد مصادیق گلایه مندی شهروندان در موضوعاتی از قبیل: روکش آسفالت معابر و لکه گیری نشست آسفالت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

بر این اساس امتیاز معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران براساس شاخص‌هایی همچون کمیت و کیفیت رسیدگی به پیام‌های شهروندان و نیز تغییر سهم مصادیق گلایه مندی ۸۱.۱ بوده است که در رتبه خوب قرار می‌گیرد. در میان نهاد‌های تابعه معاونت فنی و عمرانی، امتیاز عملکرد سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ۸۷.۱ است که جزو رتبه‌های خوب به شمار می‌آید. همچنین شرکت یادمان سازه موفق شده است در هر ۳ شاخص کمیت رسیدگی، کیفیت رسیدگی و تغییر سهم مصادیق گلایه مندی امتیاز ۱۰۰ را کسب کند. تعداد پیام‌های گلایه آمیز شهروندان در رابطه با روکش آسفالت پل‌های سواره رو شهر تهران و نیاز به لکه گیری نشست آسفالت پل‌ها که در زمره مسئولیت‌های شرکت یادمان سازه قرار دارد، نسبت به سال گذشته کاهشی محسوس داشته است.