به گزارش افکارنیوز،

وی تصریح کرد: قرار بود من هر جلسه در خصوص نحوه مصرف آب تذکر بدهم ولی بر خلاف تذکراتی که در 15 ماه گذشته داده شده و با تمام ارادتی که به رئیس سازمان بوستان‌ها دارد سیستم آن هیچ تغییری نکرده و در به همان پاشنه می‌چرخد.

امانی با تأکید بر ضرورت آموزش به پیمانکاران در خصوص نحوه مصرف آب اظهار کرد: چرا باید آبی که سرمایه ارزشمند شهر و سرمایه نسل‌های آینده است بیهوده هدر برود.

عضو شورای شهر تهران در پایان با اشاره به نحوه مصرف آب در گذشته تأکید کرد: قرار نیست در به همان پاشنه سابق بچرخد و سیستم باید تغییر داده شود.