به گزارش افکارنیوز،

نمایی زیبا از ارتفاعات شهر زیبای "هرزویل در کنار سد منجیل - گیلان ا می بینید.

ارتفاعات شهر زیبای هرزویل به سمت سد منجیل - گیلان