به گزارش افکارنیوز،

 سردار موسی کمالی در خصوص میزان استفاده کسری خدمت برادر دوم بیان کرد: مهم میزان استفاده از کسری نیست، بلکه مهم ثبت کسری در یگان پدر است، زیرا به هنگام صدور و ثبت گواهی کسری در مورد فرزند اول معمولا یگان اولیه کل مدت را از یک تاریخ تا تاریخ دیگر گواهی کرده است.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو‌های مسلح با اشاره به این که ممکن است فرزند اول مدت کمی از کسری را استفاده کرده باشد، گفت: البته فرآیند رسیدگی به این موضوع نیاز به تغییراتی در سامانه وظیفه عمومی دارد که فعلا امکان‌پذیر است؛ بنابراین مراجعه به یگان پدر مبنی بر اینکه برادر اول مدت کمی استفاده کرده است، مشکلی را حل نمی‌کند.