به گزارش افکارنیوز،

بر این اساس در مراسم قرآن صبحگاهی مدارس، دانش‌آموزان با مفاهیم و آیات جز سی قرآن آشنا می‌شوند. 

این برنامه رأس ساعت ۷.۳۰ به مدت ۵ دقیقه در مدارس برگزار می شود و در مدارسی که برنامه صبحگاهی ندارند این موضوع در سایت رادیوقرآن بارگذاری شده و برای مدارس فرستاده می‌شود تا در مراسم صبحگاهی مدارس پخش شود.

در این برنامه هر روز به ۱۴ دانش‌آموز جوایزی اهدا می شود؛ طرح زنگ آسمانی کار مشترک اداره کل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش و رادیوقرآن است.