به گزارش افکار نیوز به نقل از روزنامه خراسان, و پس از مدت ها اختلاف نظر در صدور حکم توسط دادگاه هاي سراسر کشور، رأي وحدت رويه اي صادر شد که بر اساس آن رسيدگي هم زمان به درخواست هاي فوق امکان پذير است.