به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا به گفته رابرت بارتون محقق انسانشناسي تكاملي از دانشگاه دورهام انگليس، تا كنون تحقيقي در خصوص اثرات طول و عرض جغرافيايي بر وضعيت ظاهري انسان صورت نگرفته بود.

محققان ۷۳ جمجمه سالم متعلق به ۲۰۰ سال قبل از ۱۲ گونه جمعیتی متفاوت ساکن در عرض‌های جغرافیایی مختلف را مورد بررسی قرار داده و اندازه کاسه چشم را محاسبه کردند.

میزان تابش نور با توجه به طول و عرض جغرافیایی در هر منطقه محاسبه شد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد، حجم کره چشم افراد ساکن در نزدیک خط استوا ۲۲.۵ میلی لیتر است، در حالی که حجم چشم ساکنان در عرض های بالاتر از ۴۰ درجه در قسمت های شمالی و جنوبی خط استوا نزدیک به ۲۷ میلی لیتر است.

«ایلوند پیرس» محقق دانشگاه آکسفورد می گوید: تفاوت در اندازه و حجم کره چشم ناشی از بلند یا کوتاه بودن طول روز است و کاهش میزان نور در عرض‌های جغرافیایی بالاتر باعثایجاد تغییر در سیستم بصری و ساختار کره چشم فرد می‌شود.

کره چشم از بافت‌های چربی، عضله و بافت همبند تشکیل شده است. برخی نظریه‌ها تفاوت اندازه کره چشم در ساکنان مناطق با عرض جغرافیایی را به دلیل حجم بیشتر بافت چربی می‌دانند که مانند عایقی در برابر سرما عمل می‌کند. عوامل دیگری نیز مانند شکل حفره بینی و اندازه لوب فرونتال نیز بر اندازه کره چشم تأثیر گذار هستند.

پیرس، تحقیق جامعی در خصوص اندازه کره چشم ساکنان مناطق مختلف زمین را آغاز کرده است.

وی با جمع آوری و تجزیه و تحلیل تصاویر MRI از سراسر جهان تلاش می کند تأثیر دقیق تفاوت عرض های جغرافیایی مختلف بر اندازه کره چشم را نشان دهد.