به گزارش افکارنیوز،
بر اساس آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزش های جوی از اول مهر تا 19 آذر سال آبی 98-97 (79 روز ابتدایی سال آبی جاری) بالغ بر 86 میلیمتر است.

این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت( 48.3 میلیمتر) 78.1 درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته( 27.5 میلیمتر) 212.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین حجم بارش‌های کشور از اول مهر تا 19 آذر به 141 میلیارد و 730 میلیون مترمکعب رسید.