به گزارش افکارنیوز،
مأموران گمرک فرودگاه بین المللی اصفهان طی یک هفته دو کشف مهم داشته اند. در عملیات اول،با دقت و هوشیاری ماموران گمرک ۲ کیلو و ۸۱۶ گرم کوکائین سیاه از جداره چمدان یک مسافر تبعه کشور بولیوی در فرودگاه بین المللی اصفهان کشف شد.

در عملیات دوم، ماموران گمرک توانستند ۲ کیلو و ۵۰۰ گرم کوکائین از داخل چمدان مسافر تبعه پرو کشف و ضبط کنند. بر همین اساس، طی یک هفته دو کشف مهم اتفاق افتاده است و ماموران گمرک فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان از دو مسافر خارجی بیش از ۵ کیلو گرم مواد مخدر کشف و ضبط کردند.