به گزارش افکار نیوز ، علی نیکزاد در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی دولت تصریح کرد: یکی از اصلی ترین شرایط برای صدور مجوز راه اندازی شرکت های جدید داشتن هواپیماهای مناسب و مورد تأیید سازمان هواپیمایی کشوری است.

وی خاطر نشان کرد: به کسانی که بتوانند حداقل ۴ فروند هواپیمای مورد تایید برای انجام پروازهایشان داشته باشند مجوز AOC ارائه می شود تا نسبت به تکمیل و افزایش هواپیما بر اساس شرایط و مجوزهای سازمان هواپیمایی کشوری اقدام کنند.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: توصیه وزارتخانه تجمیع و تشکیل شرکتهای قدرتمند هواپیمایی است تا افزایش تعداد آنها لذا در صورتی که شرکتهای هواپیمایی موجود یا متقاضی تجمیع شوند و شرکتهای قدرتمندتری را تشکیل دهند از نظر اقتصادی به نفعشان خواهد بود اما با این حال کسانی که متقاضی راه اندازی شرکت جدیدی باشند در صورت دارا بودن شرایط، مجوزهای لازم صادر می شود.