به گزارش افکارنیوز،

 سرهنگ نادر رحمانی، افزود: تخطی از سرعت مطمئنه با حدود ۹ درصد، تغییر مسیر ناگهانی ۶ درصد، انحراف به چپ ۴ درصد، حرکت در خلاف جهت ۳ درصد و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه با ۲ درصد مهم ترین علل رخداد تصادفات درون شهری آبان ماه بوده است.

به گفته وی، خستگی و خواب آلودگی با ۰.۵ درصد و نقص فنی وسیله نقلیه با ۰.۷ درصد کمترین نقش را در تصادفات درون شهرها در آبان ماه داشته‌اند.