به گزارش افکارنیوز،

ساکنان منازلی که خروجی دودکش بخاری، پکیج یا آبگرمکن و هر وسیله گرمازای دیگر که توسط پرندگان لانه سازی شده باشد، به شدت در معرض خطر مسمومیت با مونوکسید کربن هستند و باید پیش از راه اندازی این وسایل از باز بودن دودکش ها اطمینان حاصل کنند.

گاز CO ساکنان ویلایی در منطقه چلاسر تنکابن که بعد از چند ماه به ویلایشان آمده بودند به دلیل انسداد دودکش بخاری دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن (CO) شدند و توسط تیم های اورژانس شیرود و تنکابن به بیمارستان شهید رجایی منتقل شدند.