به گزارش افکارنیوز به نقل از مهرمعصومه ابتکار با بیان اینکه تهران از نظر آلودگی صوتی در ایران رتبه اول را داراست گفت: جلسه ای ویِژه در مورد پیگیری مصوبات شورا در رابطه با آلودگی صوتی پایتخت تشکیل شد و بخشهایی از مصوبات که مربوط به شهرداری است در حال اجرا است.

وی ادامه داد: عمده ترین عوامل ایجاد آلودگی صوتی ترافیک خودروهای در حال حرکت و موتورسیکلتها و فعالیتهای صنعتی، تجاری، پرواز هواپیماها و ساخت و سازها است.

ابتکار با بیان این که احداثدیوارهای صوتی در بزرگراهها و سنجش دائمی آلودگی صوتی در پایتخت در حال انجام است گفت: تهیه نقشه آلودگی صوتی تهران و تصویب خروج صنایع آلاینده و مزاحم از پایتخت که بخشی از آن به آلودگی صوتی مربوط می شود. بخش دیگری از فعالیتهای مدیریت شهری در جهت کاهش این بحران تازه پایتخت است.

وی ادامه داد: کنترل و کاهش آلودگی صوتی نیاز به همکاری دستگاههای مرتبط همچون وزارت مسکن شهرسازی، آموزش کارگران ساختمانی، سازمان نظام مهندسی و… دارد.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه استانداردهای صوتی موتورسیکلتها و خودروها در شورا به تصویب رسیده است گفت: این دستورالعمل ها باید اجرایی شود و شورا نیز به طور جدی پیگیر اجرایی شدن مصوباتش دراین رابطه است.