به گزارش افکار نیوز ،بهمن دری معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتوگو با پانا، درباره شایعات اخیر مبنی بر لغو امتیاز نشر چشمه تصریح کرد: نشر چشمه و چند نشر مشابه در هیات رسیدگی به تخلفات مستقر در معاونت فرهنگی پرونده دارند. این هیات دو شورای بدوی و ثانویه دارد. مثلا در شورای بدوی با توجه به قانون، سوابق ناشری را بررسی میکنند و حکم به تعلیق میدهند. و یا مراجع قضایی گاهی به ما نامه میدهند که بنابر مشکلات فلان ناشر، هیچ کدام از آثارش نباید منتشر شود و ما بنابر این حکم اقدام میکنیم.