به گزارش افکار نیوز به نقل از مشرق طاهري پس از برگزاري جلسات دادگاه و دفاعيات خود در ۴ جلسه، به اتهام توهين به مقدسات و بيان مطالبي كه هيچ گونه تخصصي در آنها نداشته و ادعاي الهام و دريافت آگاهي و ارائه اين دريافت ها به ديگران توسط دادگاه عمومي و انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزيري محكوم شد.

طاهری همچنین به اتهام مداخله غیر قانونی در امور پزشکی و درمان - با توجه به اینکه هیچ فردی حق ندارد بدواً نظریات خود را روی انسان آزمایش کند - با استناد به مفاد قانون مجرم شناخته شده و پروانه فعالیت وی ابطال شد.

بر پایه این گزارش، رییس فرقه انحرافی حلقه به اتهام تحصیل مال نامشروع و پخش غیرقانونی آثار سمعی و بصری به پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان محکوم شد.

اين گزارش مي افزايد: وي به علت لمس بيماران مونث بدون اينكه داراي وجوز طبابت باشد نيز به ۷۴ ضربه شلاق محكوم شد.