افکارنیوز:این سؤال دو صورت دارد:

۱. اینکه مراد، اجاره رحم زن، همراه با تخمک اوست. یعنی نطفه مردی را در رحم غیر همسرش تزریق کنند تا وی از این طریق صاحب فرزند گردد.

که جهت پاسخ به آن می توانید به نمایه ۱۳۲۹۲(کاربر):(تلقیح مصنوعی) در همین سایت مراجعه فرمایید.

۲. اینکه مراد، آنست که نطفه مرد و تخمک زن را در خارج از رحم مخلوط و به دلیل عدم توانایی زن در بارداری، آن را به رحم زن دیگری تزریق نمایند. که مراجع عظام تقلید، در پاسخ به این سؤال، چنین فرموده اند:[۱]

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مد ظله العالی):

این کار فى نفسه اشکال ندارد ولى باید از مقدمات حرام از قبیل نگاه و لمس حرام و غیر آنها اجتناب شود، به هر حال در صورتى که با این روش کودکى به دنیا بیاید ملحق به شوهر زنى که صاحب رحم است نمى‌شود بلکه ملحق به صاحب نطفه و به زنى است که صاحب تخمک است.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی(مد ظله العالی):

این کار فی نفسه اشکال ندارد.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(مد ظله العالی):

هر گاه نطفۀ زن و شوهرى را در خارج از رحم با هم ترکیب کنند، و در رحم شخص ثالثى قرار دهند، این امر ذاتاً جایز است؛ ولى چون غالباً مستلزم نگاه و لمس حرام است، تنها در موارد ضرورت مجاز است.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی(مد ظله العالی):

چنانچه ملازم با حرام از قبیل لمس و نظر نباشد فی نفسه مانعی ندارد.